Kommissionsmøder

Kommissionen holder mindst et ordinært møde om året, som det er udtrykt i forretningsordenenUd over det ordinære møde kan formanden indkalde kommissionen til ekstraordinære møder, når dette skønnes påkrævet. 

Kommissionens beslutninger, truffet på mødet eller ved skriftlig høring optages i et beslutningsreferat. Læs referater fra 2013 og frem via oversigten til højre.