Det Arnamagnæanske Stipendium

De oprindelige fundatsmæssige bestemmelser (1760) om stipendiaternes aflønning blev ændret i 1890. I stedet for de to hidtilværende stipendiepladser blev der oprettet et stipendium, for hvilket der ikke som førhen affordres stipendiaten noget arbejde i Den Arnamagnæanske Stiftelses tjeneste. Stipendiebeløbet, som ved den givne lejlighed fastsattes til 1.000 kr. årligt, forblev uændret indtil 1990, hvorefter det er blevet gjort variabelt.

Til og med 1991 uddeltes stipendiet normalt uansøgt, fra 1992 efter ansøgning med angivelse af forskningsprojekt.

Jon Ólafsson frá Grunnavík
1732-43, 1751-79

Erlendur Ólafsson
1734-42

Jón Marteinsson
1742-46

Gísli Snorrason
1745-47

Björn Markússon
1745-47

Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson
1747-66

Jón Ólafsson, Svefneyingur
1767-76

Guðmundur Magnússon (Magnæus)
1776-98

Jón Jónsson (Johnsonius)
1779-97

Stefán Björnsson
1797-98

Árni Sigurðsson (Sivertsen)
1799-1800

Björn Vigfússon
1798-99

Theodor Thorlacius
1799-1800

Finnur Magnússon
1799-1801

C. E. Werlauff
1800-1808

Páll Árnason (Paul Arnesen)
1801-02

Steingrímur Jónsson
1803-05

Bjarni Thorarensen
1807-09

Árni Helgason
1807-08

Hallgrímur Scheving
1808-10

Ásgeir Stadfeldt
1811-13

Vigfús Thorarensen
1811-13

Vigfús Erichsen
1813-14

Gunnlaugur Oddsen
Enestipendiar 1816-27

Þorgeir Guðmundsson
2. stip. 1826, 1. stip. 1827-39

Þorsteinn Helgason
2. stip. 1827-30

Halldór Einarsson
2. stip. 1830-35

Jón Sigurðsson
2. stip. 1835-38, 1. stip. 1838-48

Konráð Gíslason
2. stip. 1839-48

Brynjólfur Snorrason
1, stip. 1848-50

Gísli Brynjólfsson
2. stip. 1848-50, 1. stip. 1850-77

Jón Þorkelsson
2. stip. 1850-54

Guðbrandur Vigfússon
2. stip. 1856-66

Þorvaldur Bjarnason
2. stip. 1866-67

Steingrímur Thorsteinsson
2. stip. 1868-72

Eiríkur Jónsson
2. stip. 1873-77, 1. stip. 1877-99

Guðmundur Þorláksson
2. stip. 1877-1896

Bogi Th. Melsteð
2. stip. 1896-99, enestipendiar 1899-1912 og 1917-24.

Sigurður Nordal
Enestipendiar 1913-16

Jón Helgason
Stipendiar 1925

Björn K. Þórólfsson
1926-37.

Jakob Benediktsson
1938-46.

Jónas Kristjánsson
1949-52.

Ólafur Halldórsson
1953-57; 1991: 25.000 kr.

Stefán Karlsson
1958-61.

Jón Samsonarson
1962-64; 1966.

Vésteinn Ólason
1969.

Svavar Sigmundsson
1977-80.

Davíð Erlingsson
1981-82.

Ögmundur Helgason
1984-85.

Guðvarður Már Gunnlaugsson
1987-88; 1991: 3.000 kr.

Veturliði Óskarsson
1987-90; 1991: 3.000 kr.

Már Jónsson
1992: 25.000 kr.
Blodskam på Island i perioden 1270-1870.

Matthew James Driscoll
1992: 25.000 kr.
Islandsk oversat litteratur, herunder specielt en række fortællinger, der tillægges Jón Oddsson Hjaltalín (1749-1835), i danske tidsskrifter o.l. fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet.

Sumarliði R. Ísleifsson
1993: 50.000 kr.
"Island set og gengivet med udenlandske øjne". Om forestillinger og ideer om Island fra middelalderen til sidst i 1800-tallet.

Agnes S. Arnórsdóttir
1994: 35.000 kr.
"Eiendom og kjønn. Om gaver og ekteskapskontrakter på Island i middelalderen".

Ragnheiður Mósesdóttir
1995: 15.000 kr.
Kirkelig og verdslig forvaltning på Island i 1500-tallet.

Sigríður Hjördís Jörundsdóttir
1995: 15.000 kr.
Islandske fanger i danske fængsler 1730-1830.

Halldór Bjarnason
1996: 20.000 kr.
Islands udenrigshandel og økonomi i forbindelse med Danmark 1855-1914.

Páll V. Bjarnason
1996: 10.000 kr.
Islandsk bygningskunst og bygningstradition.

Adolf Friðriksson
1997: 15.000 kr.
Den islandske arkæologis historie.

Kristjana Kristinsdóttir
1997: 15.000 kr.
Forvaltning og arkivdannelse på Island i det 16. og 17. århundrede.

Sveinn Yngvi Egilsson
1998: 15.000 kr.
Den romantiske digtning i det 19. århundrede (herunder dens tilknytning til den danske romantik).

Hanna Steinunn Þorleifsdóttir
1999: 8.000 kr.
Forberedelse af doktorafhandling om Ívens saga til udgivelse i Bibliotheca Arnamagnæana.

Sigríður Matthíasdóttir
1999: 8.000 kr.
Kildestudier i forbindelse med legatansøgerens doktorafhandling: "Þjóðerni og kynferði á Íslandi, 1890-1939".
2005: 16.000 kr.
Indsamling af kildemateriale til det nordiske samarbejdsprojekt "Vestnordens fælleshistorie".

Sigrún Sigurðardóttir
1999: 10.000 kr.; 2002: 8.000 kr.
1) Guðrún Borgfjörðs breve (til udgivelse i Sýnisbók Íslenskrar alþýðumenningar 3 (Bréf alþýðukvenna)), 2) Undersøgelse af breve i Ny Kongelige Samling i Det Kongelige Bibliotek

Auður G. Magnúsdóttir
2000: 15.000 kr. (ej udnyttet).
1) Frillevæsenet på Island 1100-1350, 2) Løsgængere og fri arbejdskraft på Island i Middelalderen.

Ólöf Garðarsdóttir
2000: 15.000 kr.
Spædbørnsdødelighed på Island.

Páll Valsson
2001: 15.000 kr.
Biografi om forfatter og amtmand Bjarni Thorarensen (1786-1841).

Sverrir Jakobsson
2001: 15.000 kr.
Islændingenes verdensbillede i tidsrummet 1100-1400.

Kári Bjarnason
2003: 10.000 kr.
Islandske salmer og digte fra før 1800 i Den Arnamagnæanske Samling i København.

Auður Ingvarsdóttir
2004: 24.000 kr.
Sammenlignende studier i de middelalderlige versioner af Landnámabók.

Reynir Þór Eggertsson
2006: 16.000 kr.
Teksthistoriske studier i to folkebøger, hvis tekst er vandret fra Tyskland til Danmark og siden til Island i det 16.-19. århundrede (Helena saga einhentu og Bertrams saga greifa).

Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir
2007: 12.000 kr.
Undersøgelse af arkivalier i danske arkiver i forbindelse med udarbejdelsen af en doktorafhandling ved Göteborgs Universitet med arbejdstitlen Vägen till en ny identitet. Museernas roll i dansk-isländske nationalbygganden.

Erla Dóris Halldórsdóttir
2009: 20.000 kr.
Jordemoderstanden på Island i perioden 1760-1933.

Helga Jóna Eiríksdottir
2010: 15.000 kr.
Undersøgelse af forholdet mellem Frederik VIII og Island med udgangspunkt i kongens besøg i Island (1907) og det forudgående besøg hos kongen af 40 altingsmænd (1906) og den politiske baggrund for disse visitter.

Þorleifur Hauksson
2013: 12.000 kr.
Arbejede i forbindelse med udgivelsen af Jómsvíkinga saga for serien Íslenzk fornrit.

Margrét Gunnarsdóttir
2017: 12.000 kr.
Undersøgelser i forbindelse med projektet: The hidden political culture of Iceland (1780–1840), the struggle between the “Iceland-Patriots” and “Danish crown patriots”.